Skip to main content
  • KOŁO ŁOWIECKIE SŁONKA-GROCHOWO

  • KOŁO ŁOWIECKIE SŁONKA-GROCHOWO

  • KOŁO ŁOWIECKIE SŁONKA-GROCHOWO

W dniu 12.11.1964r Koło Łowieckie „Słonka” w Grochowie – po wyodrębnieniu się z Koła Łowieckiego „Ryś” w Trzebnicy – podpisało swoją pierwszą umowę na dzierżawienie do dnia dzisiejszego obwód łowiecki nr 24 w woj. Wrocławskim – obecnie nr 102 w okręgu wrocławskim.
Założycielami koła byli głównie leśnicy z ówczesnego Nadleśnictwa Grochowo. Niestety na dzień dzisiejszy nie poluje już w kole żaden z jego członków założycieli. Po częstych zmianach personalnych sytuacja ustabilizowała się na tyle, że pozwoliło to naszej organizacji na rozwój.
W ostatnich 15 latach, koło poczyniło znaczne inwestycje w dzierżawionym obwodzie. W roku 1994 zakupiło i zalesiło przy wsparciu finansowym Wojewody Wrocławskiego – 53 ha gruntów. Za tą inicjatywę koło zostało wyróżnione nagrodą pieniężną Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ.